ആഗോള ഭാഷകൾ

ആഫ്രിക്കാൻസ്അൽബേനിയൻഅംഹറിക്അറബിക്അർമേനിയൻഅസർബൈജാനിബാസ്ക്ബെലാറഷ്യൻബംഗാളിബോസ്നിയൻബൾഗേറിയൻകറ്റാലൻസെബുവാനോചിച്ചാവെചൈനീസ് (സിമ്പ്ലിഫീദ്)ചൈനീസ് (പരമ്പരാഗതം)കോർസിക്കൻക്രൊയേഷ്യൻചെക്ക്ഡാനിഷ്ഡച്ച്ഇംഗ്ലീഷ്എസ്പരാന്റോഎസ്തോണിയൻഫിലിപ്പിനോഫിന്നിഷ്ഫ്രഞ്ച്ഫ്രിഷ്യൻഗലീഷ്യൻജോർജ്ജിയൻജർമ്മൻഗ്രീക്ക്ഗുജറാത്തിഹെയ്തിയൻ ക്രയോൾഹൗസഹവായിയൻഹീബ്രുഹിന്ദിഹ്മോംഗ്ഹംഗേറിയൻഐസ്ലാൻഡിക്ഇഗ്ബൊഇന്തോനേഷ്യൻഐറിഷ്ഇറ്റാലിയൻജാപ്പനീസ്ജാവനീസ്കന്നഡകസാഖ്ഖെമർകൊറിയൻകുർദ്ദി (കുർമൻജി)കിർഗിസ്ലാവോലാറ്റിൻലാത്വിയൻലിത്വാനിയൻലക്സംബർഗിഷ്മാസിഡോണിയൻപ്രവേശിക്കുകമലായ്മലയാളംമാൾട്ടീസ്മൗറിമറാത്തിമംഗോളിയൻമ്യാൻമർ (ബർമീസ്)നേപ്പാളിനോർവീജിയൻപഷ്തോപേർഷ്യൻമിനുക്കുകപോർച്ചുഗീസ്പഞ്ചാബിറൊമാനിയൻറഷ്യൻസമോവൻസ്കോട്ടിഷ് ഗെയ്ലിക്സെർബിയൻസെസൊതോഷോണസിന്ധിസിംഹളസ്ലോവാക്സ്ലൊവേനിയൻസോമാലിസ്പാനിഷ്സുഡാനീസ്സ്വാഹിലിസ്വീഡിഷ്താജിക്തമിഴ്തെലുങ്ക്തായ്ഷ്ഉക്രേനിയൻഉർദുഉസ്ബക്വിയറ്റ്നാമീസ്വെൽഷ്ഹോസയിദ്ദിഷ്യൊറൂബസുളു